Koivusaaresta autoton kaupunginosa

Hesarin mielipidesivulla julkaistiin tänään seuraava kirjoitukseni:

Espoon metropäätöksen jälkeen avautunut mahdollisuus rakentaa metroasema ja sitä ympäröivä uusi kaupunginosa Helsingin Koivusaareen tulisi käyttää ennakkoluulottomasti hyväksi ja suunnitella viihtyisää, tiivistä ja matalaa pientaloasutusta lapsiperheille, jotka eivät halua hankkia henkilöautoa.

Liikenne- ja viestintäministeriön teettämän Kotikuja -tutkimuksen (Liikenne- ja viestintäministeriön julkaisuja 5/2006) mukaan jopa viidennes tiiviisti rakennetulla pientaloaluella asuvista pääkaupunkilaisista asuisi erittäin mielellään vain 300 neliön tontille rakennetussa pientalossa, ja sama määrä ilmoitti tulevansa erittäin hyvin toimeen ilman autoa nykyisessä asuinpaikassaan.

Nostamalla pientalotonttien tonttitehokkuus esimerkiksi 0,8:aan (200 neliön tontille saa rakentaa 160 neliön pientalon, esimerkiksi kahteen kerrokseen) ja poistamalla vaatimus autopaikkojen rakentamisesta tontille, saataisiin aikaan tehokkaita ja viihtyisiä asuinalueita joille yrittäjien olisi kannattavaa tuoda lähipalveluita. Pienet tontit säästävät viheralueita ja ovat asukkaille edullisempia hankkia ja ylläpitää.

Maailmalla suomalainen kaupunkisuunnittelu tunnetaan parhaiten yksityisautoilun varaan yli puoli vuosisataa sitten suunnitellusta Tapiolan puutarhakaupungista — olisiko nyt aiheellista tuoda kartalle uusi keihäänkärkihanke, joka vastaa oman aikamme tarpeisiin?