Kaavoituksella torjutaan palveluiden katoamista

Suur-Leppävaaran Vihreät teettivät jonkin aikaa sitten leppävaaralaisten keskuudessa mielipidekyselyn. Siinä kysyttiin mitä mieltä Leppävaarasta ollaan asuinympäristönä, ja vastausten mukaan palveluiden määrään ollaan hyvin tyytyväisiä mutta tiheään rakentamiseen ei niinkään.

Valitettavasti on niin, että näistä ensimmäistä ei voi saada ilman jälkimmäistä. Moni asemanseutu Espoossa on täysin ilman peruspalveluita kuten päivittäisruokakauppaa. Ja minkä takia? Koska aseman välittömässä ympäristössä ei asu riittävän montaa potentiaalista asiakasta. Leppävaaraa, erityisesti sen uusia osia kaavoitettaessa on ymmärretty, että hyvät julkiset ja yksityiset palvelut tulevat keskittymään sinne, missä väestöpohja on riittävä.

Itse olen hyvin tyytyväinen leppävaaralainen ja voin hyväksyä kaupunkimaisen ympäristön, sillä se tuo palvelut lähelle perhettäni ja mahdollistaa autottoman elemäntavan. Olen ehdokkaana kunnallisvaaleissa (Espoon Vihreät, ehdokas numero 21) — jos minut valitaan valtuustoon lupaan ajaa asemanseutujen palveluiden parantamista kaavoituksen keinoin.