Cartesin vuosikokous 16.12.

Osallistuin Cartesin valtuuskunnan vuosikokoukseen torstaina. Cartesin va. johtajan raporttien lisäksi keskusteltiin pitkään vireillä olleesta hankkeesta sulauttaa Cartesin toimintaa ylläpitävä säätiö Espoon taidemuseosäätiöön.

Fuusio ei ole edennyt toivottua tahtia, johtuen lähinnä kaupungin virkamiesten kiireistä. Sulauttamisen tavoitteena on parantaa Cartesin toiminnan edellytyksiä saattamalla se osaksi suurempaa organisaatiota. Riskinä tietenkin on, että Cartesin alkuperäiset tavoitteet unohtuvat ja/tai toiminta näivettyy yhdistymisen jälkeen. Toin kokouksessa ilmi huoleni siitä, että Espoon taidemuseosäätiön ja EMMAn toimintakulttuuri saattaa olla ristiriidassa Cartesin nykyisen toimintatapojen kanssa, vaikka paperilla säätiöiden tavoitteet saattaisivat vaikuttaa yhtenäisiltä.

Yhdistyminen toteutuu vasta, kun molemmat säätiöt ovat hyväksyneet yhdistymissopimuksen. Tätä tahtia siihen menee vielä ainakin vuosi. Toivottavaa olisi, että sopimuksessa edellytettäisiin myös muutoksia vastaanottavan säätiön eli Espoon taidemuseosäätiön sääntöihin, siten että Cartesin perustajatahojen (Espoon kaupungin lisäksi Sibelius-akatemia ja TKK) asettamien tavoitteiden toteutumista voitaisiin jatkossakin valvoa.