Cartes sulautetaan Espoon taidemuseoon

Eilen oli Cartesin (Espoon Taide – ja Tietotekniikkakeskus) säätiön valtuuskunnan kokous, jossa päätettiin säätiön sulauttamisesta Espoon Taidemuseosäätiöön. Vihreitä espoolaisia kokouksessa edustivat Kirsi Koskelin ja minä.

Sulauttamisneuvottelut aloitettiin jo viime vaalikauden aikana. Cartesin toiminta on ollut pienimuotoista mutta vakiintunutta. Se on kärsinyt henkilöstön vaihtuvuudesta ja resurssien vähyydestä. Lisäksi sillä on raskas hallinto, yhden vakituisen ja parin määräaikaisen työntekijän työtä ohjaa kahdeksanhenkinen hallitus ja 17-henkinen valtuuskunta.

Säätiöiden tarkoitusperät vastaavat melko hyvin toisiaan. Cartesin hallituksen aloittaessa neuvottelut valtuuskunta toivoi, että sulautumisen yhteydessä Taidemuseosäätiön sääntöjä muokattaisiin siten, että Cartesin toiminta osana uutta säätiötä turvattaisiin ja mm. Cartesin hallinnossa mukana olleet Sibelius-Akatemia ja Teknillinen korkeakoulu saisivat säätiössä sananvaltaa.

Taidemuseosäätiön hallitus hyväksyy sulautumisen, mutta ei kuitenkaan halua muuttaa säätiön sääntöjä Cartesin takia. Tämän takia ehdotin (Kirsin kannattamana) sopimuksen palauttamista vielä uudelleen valmisteltavaksi. Äänestyksessä palauttamista puolti 2 jäsentä, 10 vastusti ja kolme äänesti tyhjää.

Olen tyytyväinen kolmeen tyhjään ääneen, ne osoittavat että huoli toiminnan jatkuvuudesta ei ollut pelkästään meidän huolemme.

Sulautumisopimuksen hylkäämistä en enää lähtenyt ehdottamaan, koska koko vuosia kestänyt prosessi olisi jouduttu aloittamaan alusta. Sulautumissopimuksen ehdoissa pyritään turvaamaan toiminnan jatkuvuus ja työntekijöiden asema.

Sulautuminen pitää vielä hyväksyttää PRH:ssa. Koko prosessi saataneen päätökseen vasta ensi vuonna.

Sulautumisen jälkeen Cartesin toiminnan jatkuminen Espoon Taidemuseon osana voidaan turvata parhaiten, mikäli Taidemuseosäätiön hallintoon valitaan digitaalisen uusmediataiteen edistämiseen myötämielisesti suhtautuvia jäseniä.