Ehdokkaana HOK-Elannon vaaleissa

Olen pääkaupunkiseudun vihreiden ehdokkaana HOK-elannon edustajiston vaaleissa. Ehdokasnumeroni on 572.

Vaaleissa voivat äänestää kaikki HOK-Elannon asiakasomistajajäsenet. Jos sinulla on HOK-Elannon vihreä S-etukortti (ei ns. rinnakkaiskortti), sinulla on äänioikeus. Vaaleista tarkemmin HOK-Elannon sivuilta.

Miksi äänestää?

Edustajiston vaalit liittyvät osuustoiminnalliseen yritysmuotoon. Osuustoiminnallista yritystä – siis osuuskauppoja – hallitaan edustuksellisen demokratian keinoin. Osuuskauppojen ylin päättävä elin on kerran neljässä vuodessa valittava edustajisto, johon asiakasomistajat voivat asettua ehdolle. Osuustoiminnallisessa yrityksessä jäsenillä on tasaveroinen mahdollisuus vaikuttaa omistamansa yrityksen asioihin. Tämä vaikuttamismahdollisuus konkretisoituu edustajiston vaaleissa. Edustajiston tärkeimpiä tehtäviä on päättää tuloksen käytöstä ja valita osuuskaupan hallintoneuvosto, joka puolestaan valitsee osuuskaupalle hallituksen.

Miksi kannattaisi äänestää vihreää ehdokasta?

Vihreät vaaliteemat sisältävät seuraavat pääkohdat (omat kommenttini niiden ohessa):

Vaalit pidetään 22.2.–7.3.2008, netissä on mahdollisuus äänestää 22.2.–27.2.2008. Äänestäneiden kesken arvotaan palkintoja.


Kuka?

Olen Tomi Ilvessalmi Espoon Lintuvaarasta. Ammatiltani olen interaktiosuunnittelija. Harrastan mm. kunnallispolitiikkaa ja verkkojulkaisutoimintaa. Nämä sivut ovat ratkaisu ajoittaiseen tarpeeseeni kertoa jostain havainnosta tai ideasta muillekin.

Minut tavoittaa tarvittaessa sähköpostitse osoitteesta tomi (tähän väliin @-merkki) ilvessalmi.net